Szybki kontakt
PRAKTECH sp. z o. o.

  

Klub Wynalazców PRAKTECH
Sp. z o.o.

Turowa Wola 47a
96-111 Kowiesy 

info@praktech.pl - wyceny, info

 +48 606 680 615 - ceny, terminy

 Ze względu na bardzo pogarszający się w ostatnim czasie zasięg sieci komórkowych, mogą wystąpić trudności z uzyskaniem połączenia. Prosimy o wyrozumiałość. Zawsze oddzwaniamy.

 

biuro@praktech.pl - adres rezerwowy, tylko sprawy administracyjne

admin:     + 48 575 660 360

 

Spółka wpisana do KRS pod numerem

0000381420 przez Sąd dla Łodzi Śródmieścia.

Kapitał zakładowy 60.000 zł 

NIP 836-185-06-69, REGON 101056672

 

 

 

Szalunek fundamentowy » Szczelność szalunku XPS
PRAKTECH sp. z o. o.

 Nasiąkliwość XPS-u jest mniejsza niż 0,5 %.   XPS jest więc praktycznie nienasiąkliwy, w przeciwieństwie do styropianu, który potrafi wchłonąc nawet do 30% obj. wody. Zdjęcie poniżej wyjaśnia dlaczego tak się dzieje - po lewej mamy powiększoną strukturę stypopianu, po prawej XPS. Styropian to zlepione kuleczki, między która dostaje się woda. XPS to zestalona piana.

Izolacyjnośc przeciwwodna XPS  jest lepsza niż papy bitumicznej na lepiku.

 Szalunek XPS jest wykonany z formatek płytowych. Formatki są łaczone za pomocą specjalnych listew. Połączenie jest szczelne. Można je dodatkowo uszczelnić silikonem, pianą PU lub klejem polimerowym, ale naszym zdaniem jest to zbędne.  

 Wiele nieporozumień rodzi nazwa "STYRODUR" stosowana zamiennie z XPS. STYRODUR jest nazwą handlową zarejestrowaną od kilkudziesięciu lat przez firmę BASF i oznacza XPS produkowany przez tę firmę. Per analogia zaczęła ona być stosowana dla płyt XPS produkowanych także przez inne firmy, a nawet dla płyt styropianowych o dużej gęstośći wprowadzanych na rynek przez, niekoniecznie uczciwych, producentów styropianu (EPS). 

Nie budzącą wątpliwości techniczną i bezpieczną nazwą jest XPS - eXtruded PoliStyren - polistyren ekstrudowany.

  

instalacjeAnten
Powiększone zdjęcie styropianu (lewa strona) obok XPS (prawa strona).
PRAKTECH sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.