Szybki kontakt
PRAKTECH sp. z o. o.

  

Klub Wynalazców PRAKTECH
Sp. z o.o.

Turowa Wola 47a
96-111 Kowiesy 

info@praktech.pl - wyceny, info

 +48 606 680 615 - ceny, terminy

 Ze względu na bardzo pogarszający się w ostatnim czasie zasięg sieci komórkowych, mogą wystąpić trudności z uzyskaniem połączenia. Prosimy o wyrozumiałość. Zawsze oddzwaniamy.

 

biuro@praktech.pl - adres rezerwowy, tylko sprawy administracyjne

admin:     + 48 575 660 360

 

Spółka wpisana do KRS pod numerem

0000381420 przez Sąd dla Łodzi Śródmieścia.

Kapitał zakładowy 60.000 zł 

NIP 836-185-06-69, REGON 101056672

 

 

 

Szalunek fundamentowy » Szalunek w projekcie powtarzalnym
PRAKTECH sp. z o. o.

 

Mając projekt gotowy (typowy, powtarzalny) sprawdzamy jaki maksymalny  nacisk na grunt (ew. nośność gruntu) został przez projektanta przyjęty do obliczeń. Projektant podaje to w części opisowej lub w obliczeniach konstrukcyjych, zazwyczaj w następujący sposób: "przyjęto dopuszczalny nacisk fundamentu na grunt" lub "założono maksymalne parcie budynku na grunt" lub temu podobnie. Jeżeli przyjęto wartość poniżej 200 kPa, a tak jest najczęściej, to możemy stosować szalunek bez żadnych dodatkowych obliczeń. 

Jeżeli natomiast   w założeniach obliczeniowych przyjęto wartość większą niż 200 kPa, wówczas projekt wymaga adaptacji i przeliczenia szerokości fundamentów. Adaptację taką (przeliczenie)  możemy wykonać w naszej pracowni, ale może ją wykonać też miejscowy projektant (konstruktor) z uprawnieniami. Sytuacja taka występuje jedynie w szczególnych wypadkach - nam w ponad 20 letniej praktyce przytrafiło się to raz .

 

 

PRAKTECH sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.